AVG / GDPR

Privacyverklaring Peter’s Modelshop Laatste update: 24 mei 2018
Dit is de privacyverklaring van Peter’s Modelshop. Peter’s Modelshop is gevestigd in Zuidlaren aan Stationsweg 147 te Zuidlaren. Het Kamer van Koophandel nummer van Peter’s Modelshop is: 04081203. Peter’s Modelshop is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Peter’s Modelshop heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Peter’s Modelshop. Indien U klachten of vragen hebt kunt U contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Peter’s Modelshop Nederland t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Stationsweg 147, 9471 GP Zuidlaren, of per e-mail via [email protected]
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens wij van U verwerken, hoe wij uw privacy waarborgen en welke rechten U hebt.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van de web shop www.petersmodelshop.nl en alle overige relaties van Peter’s Modelshop.
Wat is het algemene privacy beleid van Peter’s Modelshop?
 • Peter’s Modelshop respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website http://petersmodelshop.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Peter’s Modelshop stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Peter’s Modelshop deelt uw gegevens alleen met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Peter’s Modelshop is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Peter’s Modelshop altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
Peter’s Modelshop verwerkt uw persoonsgegevens omdat U:
 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • U gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon
 • Een zakelijke relatie met Peter’s Modelshop heeft
De gegevens die we van U verzamelen levert U zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat U niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.
Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Peter’s Modelshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met U op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of recall van producten.
 • Uitvoeren contract. Als U klant of leverancier bent van Peter’s Modelshop dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de vestiging van Peter’s Modelshop en de parkeerterreinen voorzien van camera’s.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met U, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, U daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Als U Peter’s Modelshop toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt U deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop U deze hebt verstrekt of door contact op te nemen met de FG (zie bovenaan)
Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Peter’s Modelshop?
Peter’s Modelshop verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft U een overzicht aan van de belangrijkste processen.
 1. Verwerking van een (online) bestelling
Voor de correcte verwerking van een bestelling in de web shop of via de email zijn er een aantal gegevens nodig:
Voornaam, achternaam
Bedrijfsnaam (niet verplicht)
Afleveradres
Factuuradres (indien gewenst door de klant)
Telefoonnummer (niet verplicht)
Email adres
 1. Klantenservice
Bij de klantenservice van Peter’s Modelshop kunt U terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Peter’s Modelshop en uw aankopen.
Vaak zal de klantenservice U vragen bepaalde gegevens te vertrekken of om uw klantnummer zodat zij U goed van dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een reparateur of de leverancier in geval van garantie.
 1. Product Recall
Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets mis is met een product dat U bij ons hebt gekocht. Wij gebruiken uw aankoopgegevens en klantgegevens om te zien of en wanneer U het betreffende product bij ons hebt aangekocht en om vervolgens contact met U op te nemen. In uitzonderlijke situaties, wanneer uw gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar zijn en U zo snel mogelijk hiervan op de hoogte moet worden gesteld, kunnen we besluiten uw gegevens te delen met de leverancier of andere derden om de noodzakelijke acties te kunnen ondernemen. In dat geval zullen we altijd met deze derden overeen komen dat zij uw gegevens alleen mogen gebruiken voor de recall actie en daarna moeten verwijderen.
 1. Cameratoezicht
Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze pand met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het pand je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 1. Inkoop / leveranciers
Peter’s Modelshop verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Peter’s Modelshop verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Peter’s Modelshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wat houdt dat concreet in?
Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang U klant bent van Peter’s Modelshop. Als U de klantrelatie beëindigt, bewaart Peter’s Modelshop maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij zaken doen of zolang U onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Camerabeelden Onze camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij er een gegronde reden is om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld een politieonderzoek). Dan worden de beelden bewaard zolang als noodzakelijk.
Delen we uw gegevens?
Nee, alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
– onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
– het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en,
– we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.
Welke rechten heeft U met betrekking uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter’s Modelshop.
Ook heeft U in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.